Ny konjunkturprognos: Världsekonomin vänder nedåt

Den globala konjunkturen vänder neråt. I USA sker inbromsningen redan nästa år och 2019 väntas fallande BNP och stigande arbetslöshet under flera kvartal.
Sveriges ekonomi har länge klarat sig jämförelsevis väl, men nu spår Handelsbankens chefsekonom Ann Öberg att tillväxttakten avtar de närmaste åren.

  • Räntorna toppar på låg nivå
  • USA mot recession
  • Europa tyngs av strukturproblem
  • Låg tillväxt i Norden

I USA fortsätter ekonomin att expandera ännu ett tag. Vi börjar dock skymta slutet på den långa återhämtning som präglat tiden efter den globala finanskrisen. Tillväxten avtar under loppet av 2018 och vi räknar nu med recession under 2019. Drivkraften bakom denna omsvängning är att det höga kapacitetsutnyttjandet pressar företagens vinster.

I Euroområdet har ekonomin piggnat till något under den senaste tiden. Att döma av tillgängliga barometerundersökningar är stämningsläget i ekonomin nu bättre än på flera år. Uppenbarligen ser vi nu också en effekt av att världshandeln nu ökar. Tyvärr tror vi dock inte på någon bestående förbättring. I och med strukturproblem och fortsatt politisk osäkerhet räknar vi med att tillväxten förblir låg i euroområdet.

Den brittiska ekonomin har varit oväntat robust givet Brexit. Nu verkar dock medvinden avta. En positiv uppgörelse mellan Storbritannien och EU skulle vara bra för bägge parter men tycks inte vara politiskt möjlig. Vi tror ändå att landet kommer att undvika recession.

Tillväxten i Sverige har länge varit högre än i många jämförbara länder. Detta beror framför allt på den höga befolkningstillväxten. Vi räknar nu med avtagande tillväxt under de närmaste åren. Riksbanken väntas ändå vilja strama åt penningpolitiken med en första räntehöjning i april 2018.

I de övriga nordiska länderna räknar vi med låg tillväxt under prognosperioden. I Norge har fastlandsekonomin vänt upp. Trots detta går det inte att utesluta räntesänkningar från Norges Bank i och med den låga inflationen.

För ytterligare information kontakta:

Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8 701 2837, +46 76 135 5815
Jimmy Boumediene, Prognosansvarig, +46 8 701 3068, +46 70 532 5187

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För en svensk sammanfattning se
Makroprognos
För hela rapporten på engelska se
Global Macro Forecast
 
 
Prognoser för real BNP-tillväxt

Source: Handelsbanken Capital Markets

  
Ränteprognoser


Source: Handelsbanken Capital Markets

Valutaprognoser

Source: Handelsbanken Capital Markets

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar