Ny prognos: Het konjunktur svalnar

I Handelsbankens andra konjunkturprognos för året konstaterar vi att svensk konjunktur är stark i dagsläget, men mattas framöver. Bostadsbyggandet växlar ned och så småningom minskar draghjälpen från omvärlden. Konjunkturuppgången har bidragit till att fler fått jobb och till stigande inflation. Vi tror därför att Riksbanken kommer att inleda räntehöjningar i december. Kronan stärks successivt från dagens svaga nivå.

  • Full fart i svensk ekonomi, men byggandet viker
  • Riksbanken höjer styrräntan i december
  • Kapacitetsbegränsningar och högre räntor bromsar den globala uppgången

Vi ser framför oss att 2018 blir ytterligare ett starkt år för den globala ekonomin. Men tillväxttoppen är nära. Kapacitetsbegränsningar börjar göra sig gällande och centralbanker stimulerar allt mindre. Vi är fortsatt mer pessimistiska om utvecklingen 2019 och 2020 än de flesta andra prognosmakare. Trots att vi har höjt våra prognoser för den amerikanska ekonomin och därmed även för den globala tillväxten, räknar vi med att en inbromsning inleds nästa år i USA, som ligger först i konjunkturcykeln. De största riskerna för vår prognos är ökad protektionism och stigande inflation, där den sistnämnda blir ännu mer märkbar efter de amerikanska skattesänkningarna.

Den senaste tiden har det varit full fart i svensk ekonomi. Draghjälp från omvärlden innebär att produktionen för exportmarknaden går på högvarv. Mycket talar för att det gynnsamma läget består ytterligare en tid framöver och särskilt i näringslivet är optimismen stark. Men trots den globala högkonjunkturen signalerar flera framåtblickande indikatorer en dämpning i BNP-tillväxten senare i år. Särskilt avmattningen i svenskt bostadsbyggande gör att tillväxten viker nedåt. Trots högkonjunkturen har löneökningarna varit måttliga och den underliggande inflationen lägre än väntat. Inflationen har dock haft en stigande trend och hålls den närmaste tiden uppe av högre energipriser och en svag krona. Riksbanken har inflationsmålet inom räckhåll, men vi tror de skjuter på en första höjning av räntan till december. Marknadens förväntningar om högre ränta kommer leda till en gradvis starkare krona.

För ytterligare information kontakta:
Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8–701 2837, +46 76–135 5815
Christina Nyman, Prognoschef, +46 8–701 5158, +46 70–778 7765

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För hela rapporten på svenska se
Makroprognos
För hela rapporten på engelska se
Global Macro Forecast


*Kalenderjusterad
Källa: Handelsbanken Capital Markets


Källa: Handelsbanken Capital Markets


Källa: Handelsbanken Capital Markets


Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar