Ny styrelse för Handelsbanken Fonder AB

För att tydliggöra Handelsbankens utbud av aktiva, respektive indexbaserade fonder kommer fondverksamheten från och med den 1 januari 2016 att bedrivas i två separata bolag. Aktiva fonder kommer att tillhandahållas av Handelsbanken Fonder AB medan index- och börshandlade fonder tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB.

De båda bolagen har idag styrelser med identisk sammansättning. Inför att Xact Kapitalförvaltning AB inleder sin tillståndspliktiga verksamhet vid årsskiftet genomförs nu en förändring så att den nuvarande styrelsen kvarstår för Xact Kapitalförvaltning AB, medan en ny styrelse utses för Handelsbanken Fonder AB.

Till ny ordförande i styrelsen för Handelsbanken Fonder AB har Katja Bergqvist utsetts. Katja Bergqvist är idag VD för Handelsbanken Fonder och frånträder den tjänsten i samband med att hon övertar ordförandeskapet vid årsskiftet.

Fram till dess kvarstår Olof Lindstrand som ordförande i Handelsbanken Fonder AB. Rekrytering av ny VD för Handelsbanken Fonder har inletts.

Till nya ledamöter i styrelsen för Handelsbanken Fonder AB har med omedelbart tillträde följande personer utsetts:

Malin Björkmo

Helen Fasth Gillstedt

Lars Seiz

Dessa tre ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ägare. Arbetstagarrepresentanten Robert Lundin kvarstår i styrelsen.

Handelsbanken Fonder AB förvaltar bland annat sju stycken börshandlade fonder (så kallade ETF:er) under varumärket XACT. Samtliga dessa fonder är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Emittentregelverket på NASDAQ OMX Stockholm föreskriver att styrelseförändringar i fondbolag som förvaltar ETF:er och som sker vid annat tillfälle än vid ordinarie bolagsstämma ska offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:

Per Elcar, Chef Handelsbanken Markets & Asset Management, 08 – 22 92 20,
08 – 701 35 75
Johan Wallqvist, Presschef Handelsbanken, 08 – 701 80 47,
072 – 206 34 50

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 klockan 08.00 För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar