Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 2 227 382 aktier och antalet röster har ökat med 2 227 382. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 943 084 053 varav 1 907 832 724 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 911 357 856,90 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 011 780 282,15 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, +46 8 –701 29 01, +46 70 – 576 76 74


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 8.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: 
www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar