Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 1609 aktier och antalet röster har ökat med 1609.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 944 175 160 varav 1 908 923 831 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 912 448 963 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 013 471 498 kronor.
För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, +46 8–701 29 01,
+46 70–576 76 74


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 klockan 8.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar