Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 549 805 aktier och antalet röster har ökat med 549 805. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 627 255 304 varav 615 504 861 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 616 679 905 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 916 737 263,60 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 29 01, mobil: 070 576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar