Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 2 320 617 A-aktier och antalet röster har ökat med 2 320 617. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 626 705 499 varav 614 955 056 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 616 130 100 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 914 180 570,35 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 mars klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 29 01, mobil: 070 576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar