Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 366 197 aktier och antalet röster har ökat med 366 197. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 633 323 087 varav 621 572 644 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 622 747 688 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 944 952 354,55 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2013 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08-701 29 01, mobil: 070-576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar