Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 442 503 aktier och antalet röster har ökat med 442 503. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 635 040 282 varav 623 289 839 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 624 464 883 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 952 937 311,30 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 april 2013 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 29 01, mobil: 070 576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar