Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 83 140 aktier och antalet röster har ökat med 83 140. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 635 390 207 varav 623 639 764 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 624 814 808 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 954 564 462,55 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 juli 2013 klockan 12.30.


För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 29 01, mobil: 070 576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar