Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 47 091 aktier och antalet röster har ökat med 47 091. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 635 437 298 varav 623 686 855 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 624 861 899 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 954 783 435,70 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 juli 2013 klockan 08.00.


För ytterligare information kontakta: 

Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 2901, mobil: 070 576 7674

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar