Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 165 652 aktier och antalet röster har ökat med 165 652. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 635 644 591 varav 623 894 148 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 625 069 192 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 955 747 348,15 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 november 2013 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 29 01, mobil: 070 576 76 74

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar