Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 3 614 A-aktier och antalet röster har ökat med 3 614. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 907 046 082 varav 1 871 794 753 A-aktier och

35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 875 319 885,90 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 955 921 427,10 kronor.
 

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 08.00.
 

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08-701 2901, mobil: 070-576 7674
 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar