Premiär för OMX warranter från Handelsbanken Investment Banking

http://www.handelsbanken.se/warrants.

Den 4 oktober 2001 noteras följande warranter:


Underliggande Index Lösenpris Förfallodag W/A* Börskod
OMX Index 600 2002-10-25 50 IX 2J 600SHB
OMX Index 700 2002-10-25 50 IX 2J 700SHB
OMX Index 800 2002-10-25 50 IX 2J 800SHB
OMX Index 900 2002-10-25 50 IX 2J 900SHB
OMX Index 600 2002-10-25 50 IX 2V 600SHB
OMX Index 700 2002-10-25 50 IX 2V 700SHB
OMX Index 800 2002-10-25 50 IX 2V 800SHB
OMX Index 900 2002-10-25 50 IX 2V 900SHB
OMX Index 600 2003-01-24 50 IX 3A 600SHB
OMX Index 700 2003-01-24 50 IX 3A 700SHB


Den 5 oktober 2001 noteras nedanstående warranter:


Underliggande Index Lösenpris Förfallodag W/A* Börskod
OMX Index 800 2003-01-24 50 IX 3A 800SHB
OMX Index 900 2003-01-24 50 IX 3A 900SHB
OMX Index 600 2003-01-24 50 IX 3M 600SHB
OMX Index 700 2003-01-24 50 IX 3M 700SHB
OMX Index 800 2003-01-24 50 IX 3M 800SHB
OMX Index 900 2003-01-24 50 IX 3M 900SHB
OMX Index 600 2003-06-27 50 IX 3F 600SHB
OMX Index 800 2003-06-27 50 IX 3F 800SHB
OMX Index 800 2004-01-23 50 IX 4A 800SHB


* Det antal warranter som krävs för att erhålla avkastningen motsvarande en underliggande aktie.

Benämningar <BR>I börsens benämningar avser siffran ( "2", "3" och "4") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, d v s 2002, 2003 och 2004. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset. <BR> <BR>Handelspost <BR>Warranterna handlas i poster om 200 st warrants. <BR> <BR>För mer information om Handelsbanken Investment Bankings warranter besök vår hemsida <a href=http://www.handelsbanken.se/warrants>http://www.handelsbanken.se/warrants<a/>. Här hittar Ni kurser för samtliga våra warranter, nyckeltal, publikationen Warrantmarknaden samt vår uppskattade warrantskola. <BR> <BR>För ytterligare frågor skicka ett mail till: <a href=''mailto:warrants@handelsbanken.se''>warrants@handelsbanken.se</a>, eller <BR>kontakta: <BR> <BR>Peter Frösell, Financial Engineering, <BR>tfn: 08-701 31 22 <BR>Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, tfn: 08-701 14 43 <BR>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera