Presentation av Handelsbankens delårsrapport januari-september 2007

Handelsbankens koncernchef Pär Boman kommenterar bankens delårsrapport för januari-september 2007 och andra aktuella frågor vid en press- och analytikerträff.
 
Tid:    Tisdagen den 23 oktober kl 13.30.
 
Plats: Handelsbankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 2,
          Styrelsesalen, 3 tr.
 
Anmälan sker hos vakten till höger i banksalen.
 
Delårsrapporten publiceras efter Centralstyrelsens behandling.
 
 
Internationell telefonkonferens, kl 15.00
Handelsbankens ekonomichef, Ulf Riese, presenterar och kommenterar resultatet och andra aktuella frågor. Det blir också tillfälle att ställa frågor.
 
För att deltaga, ring +46 (0)8 566 363 64 tio minuter innan konferensen startar.
 
Vill du lyssna på konferensen i efterhand, ring +46 (0)8 506 269 49 och ange kod 165676# eller lyssna via bankens hemsida.
 
 
Pressmeddelande och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/ir  
 
 
Med vänlig hälsning
 
Bengt Ragnå
Investor Relations

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar