Presentation av Handelsbankens delårsrapport januari-september 2007

Handelsbankens koncernchef Pär Boman kommenterar bankens delårsrapport januari-september 2007 och andra aktuella frågor vid en press- och analytikerträff.

Tid: Tisdagen den 23 oktober kl 13.30.
 
Plats: Handelsbankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 2,
          Styrelsesalen, 3 tr.
 
Anmälan sker hos vakten till höger i banksalen.
 
Pressmeddelande och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/ir  
 
Delårsrapporten publiceras efter Centralstyrelsens behandling.
 
Med vänlig hälsning
Johan Lagerström
Tf Informationschef

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar