SPP sänker pensioner under utbetalning

Stockholm 2003-11-25

Styrelsen i SPP har enhälligt beslutat att sänka tilläggsbeloppen för försäkringar under utbetalning. Beslutet gäller från 1 januari nästa år.
Sänkning blir i genomsnitt 6 procent av utgående pension. Den avtalade pensionen sänks inte alls, däremot minskar tilläggsbeloppen i de fall det finns ett sådant.
- Vad vi gör är att vi tar bort en stor orättvisa, som funnits i många ömsesidigt bedrivna bolag - nämligen den att de som sparar till sin pension tvingas betala för dem som har en försäkring under utbetalning, säger Stefan Nilsson, vd i SPP.
Ingen pensionär som har så kallad förmånsbaserad pension, till exempel ITP-liknande eller Frivillig ITP, berörs.

I ett ömsesidigt bedrivet livbolag - som SPP - finns inga andra pengar än försäkringstagarnas egna. Det innebär att försäkringstagarna ensamma måste stå för alla risker och underskott.
    Därmed uppstår också orättvisor, eftersom vissa försäkringstagare får betala för andra. 
    En sådan orättvisa är att ömsesidigt bedrivna bolag, däribland SPP, tillämpat principen att inte sänka utgående försäkringsbelopp.
    När nu värdet på försäkringarna minskat efter tre års kraftig nedgång på världens börser, har därför de som nu sparar fått ta hela nedgången. De som har en försäkring under utbetalning har inte berörts alls. I praktiken har de fått sina underskott täckta av de aktiva spararna.
     - Detta är orättvist. De här kunderna har alla samma sorts försäkringar, enda skillnaden är att de som nu sparar får betala för dem som har en försäkring under utbetalning. Denna orättvisa vill vi avskaffa och därför sänker vi pensionsutbetalningarna från och med 1 januari 2004, säger Stefan Nilsson.
      Han påpekar att också Finansinspektionen i sina kontakter med SPP, stödjer bolagets inställning. Beslutet har också genom den så kallade skälighetsprincipen stöd i lagen.
     I genomsnitt sänks pensionerna för de som berörs med 6 procent, maximalt med 8 procent.
     I kronor blir sänkningen i genomsnitt drygt 50 kronor i månaden per berörd försäkring. Sänkningarna på så kallade avtalspensioner (ITPK) och privata pensioner blir i genomsnitt 30 kronor per månad. Dessutom sänks cirka 7 000 tjänstepensioner med i genomsnitt mindre än 300 kronor per månad.
     - Att sänkningen blir relativt liten, beror på att vi inte sänker den avtalade pensionen - utan enbart tilläggsbeloppet. De flesta försäkringar består till största delen av ett garanterat kapital, ett grundbelopp. Detta berörs givetvis inte alls, säger Stefan Nilsson.
     Men om en orättvisa försvinner, så återstår ännu många:
     - Orättvisorna finns inbyggda i det ömsesidiga systemet. Vårt sätt att helt bli av med dessa för gott, är att ombilda bolaget till vinstutdelande.
     Enligt Stefan Nilsson bör därför en ombildning ske så snart som möjligt. Då blir sparandet strikt individuellt, ingen försäkringstagare betalar för någon annan. Går bolaget med underskott, får bolaget självt betala. Inte spararna.
    - Vårt systerbolag Handelsbanken Liv är redan vinstutdelande. Där har man valt att inte sänka pensionerna. Till skillnad mot oss och andra ömsesidigt bedrivna bolag, så drabbar ett sådant beslut inga sparare. Istället skjuter ägaren Handelsbanken till mellanskillnaden.
    Något sådant går inte att göra i SPP, så länge bolaget bedrivs ömsesidigt. Då finns bara försäkringstagarnas pengar att ta av för att täcka underskott och mellanskillnader.
    - Därför är en sänkning av pensioner med underskott en sund och rättvis åtgärd i ett ömsesidigt bedrivet bolag. 
 
 
Frågor besvaras av:
Johan Lagerström, informationschef SPP 08-613 22 42.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar