Stadshypotek höjer räntan


Den rörliga räntan höjs med 0,05 procentenheter.


Låneräntor gällande fr o m 10 maj 1999

Till villor
1 års fast ränta 4,60%
2 års fast ränta 4,90%
3 års fast ränta 5,15%
5 års fast ränta 5,55%
8 års fast ränta 6,15%
10 års fast ränta 6,30%
Rörlig ränta 4,40%

Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,10%
2 års fast ränta 5,40%
3 års fast ränta 5,65%
5 års fast ränta 6,05%
8 års fast ränta 6,65%
10 års fast ränta 6,80%
Rörlig ränta 4,90%


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75%.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller Olle Lindstrand, telefon 08-701 56 60.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera