Stadshypotek sänker den fasta räntan


Stadshypotek har beslutat att sänka räntan med verkan fr o m den 2 oktober på lån med 2 års fast ränta med 0,05 procentenheter och på lån med 3, 5, 8 och 10 års fast ränta med 0,10 procentenheter.
Övriga räntor är oförändrade.

Låneräntor gällande fr o m den 2 oktober 2001

Till villor
1 års fast ränta 5,35%
2 års fast ränta 5,65%
3 års fast ränta 5,95%
5 års fast ränta 6,50%
8 års fast ränta 6,85%
10 års fast ränta 7,05%
Rörlig ränta 5,40 %


Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,85 %
2 års fast ränta 6,15 %
3 års fast ränta 6,45 %
5 års fast ränta 7,00 %
8 års fast ränta 7,35 %
10 års fast ränta 7,55 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75%.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br> <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, <br>telefon 08-701 52 20 eller <br> <br>Claes Norlén, <br>telefon 08-701 36 16. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera