Stadshypotek sänker räntan
Låneräntor gällande fr o m 29 oktober 1998

Till villor
1 års fast ränta 5,60%
2 års fast ränta 5,80%
3 års fast ränta 6,00%
5 års fast ränta 6,40%
8 års fast ränta 6,65%
10 års fast ränta 6,75%
Rörlig ränta 5,55%

Till bostadsrätter
1 års fast ränta 6,10%
2 års fast ränta 6,30%
3 års fast ränta 6,50%
5 års fast ränta 6,90%
8 års fast ränta 7,15%
10 års fast ränta 7,25%
Rörlig ränta 6,05%

Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75%.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av Börje Forsman, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 21.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera