Utdelningens storlek i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic30, XACT F Euro och XACT F Sweden.Fond
Valuta
Utdelning
per andel
Antal andelar
Total utdelning
XACT OMXS30
SEK
 3,90
61 150 000
238 485 000
XACT OMXSB
SEK
12,05
9 950 000
119 897 500
XACT Nordic30
EUR
0,16
31 600 000
5 056 000
XACT FTSE RAFI
Fundamental Euro
EUR
7,25
350 000
2 537 500
XACT FTSE RAFI
Fundamental Sweden
SEK
4,44
6 400 000
28 416 000
 
Utdelningsschema:

4/6 Information om utdelningens storlek meddelas
5/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 
8/6 Ex.dag - fonden handlas exklusive utdelning
10/6 Avstämningsdag
15/6 Utbetalningsdag för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT F Sweden
17/6 Utbetalningsdag för XACT Nordic30 och XACT F Euro

Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 5/6 till och med den 10/6.
 
För ytterligare information kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar