Bemanning i detaljhandeln uppvisar stora skillnader

En ny studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det finns två vitt skilda sätt att lösa bemanningen inom handeln – och att det ger stora konsekvenser för de anställda. På den ena sidan handlar det om kostnadseffektivitet med fokus på slimmad bemanning, flexibilitet och utbytbarhet. Det kan resultera i oförutsägbara anställningar och sämre utsikter till vidareutbildning, men också bra möjligheter för till exempel ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. På andra sidan vill man istället maximera intäkterna och där står fackkompetens, funktion och kontinuitetet i centrum, med fasta anställningar och utvecklingsmöjligheter för personalen.

Studien från Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan fokuserar på strategier för bemanning och tillfälliga anställningar inom svensk detaljhandel, ett område där det råder stor brist på forskning.  

– Det finns en pågående diskussion om både deltids- och visstidsanställningar inom handeln. Det upplevs som svårt att arbeta i handeln. Samtidigt är det en besvärlig verksamhet att bemanna: man har öppet länge och kunderna kommer när det passar dem. Hur balanserar man de organisatoriska behoven med kundens efterfrågan och personalens önskemål? Detta har varit utgångspunkten i vår studie, berättar docent Lars Walter som är en av rapportförfattarna.

Forskarna undersökte fyra olika typer av verksamheter: en klädbutik, en bygghandel, en livsmedelsbutik och ett apotek. De kunde därefter identifierat två huvudtyper av bemanningsstrategier. Det ena är en numerisk flexibilitet som handlar om variationer i antalet personer: ibland behöver man mycket personal, ibland få. Det andra är funktionell flexibilitet där personalen kan utföra olika typer av sysslor: ibland hjälpa kunder, och vid andra tillfällen när det är få kunder, till exempel beställa nya varor. Dessutom varierar kraven på kompetens.

– I bygghandeln handlade det mycket om att du skulle kunna saker. Två tum fyra och sådant. Kunskap och kontinuitet är särskilt viktigt i verksamheter där relationen med kunden är viktig. Där måste man investera i kompetens. Handlar det istället om en vanlig livsmedelsbutik så interagerar du inte särskilt mycket med de som jobbar där. Då står istället optimering av antalet personal i fokus, att det finns rätt antal personer som arbetar vid olika tidpunkter, säger Lars Walter och fortsätter:

– De olika strategierna ger olika konsekvenser för de enskilda medarbetarna. Där mängden personal står i centrum har du ofta en mer oförutsägbar arbetssituation. Man använder mer av deltid och visstidsanställningar. Man har system med till exempel ungdomar som kan komma in och arbeta när det behövs – ofta för att de själva tycker att det är bra. Så det är inte alltid ett problem. Men där finns inte alls samma långsiktighet för personalen som i verksamheterna där kundrelationen är viktig.


Ladda ner rapporten ”Flexibel handel – en studie av bemanningsstrategier i svensk detaljhandel” (GRI-rapport 2014:3): http://hdl.handle.net/2077/36774

 
Kontaktinformation:
Lars Walter, docent
Te. 031-786 4482
lars.walter@handels.gu.se
    
Daniel Karlsson, kommunikatör
Tel. 031-786 54 77, 0733-687520
daniel.karlsson@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 7 200 studenter, 450 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 70 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera