Breddad turismforskning på Göteborgs universitet skall bidra till en mer hållbar turismnäring

För att möta branschens kunskapsbehov breddar nu Centrum för turism vid Göteborgs universitet sin verksamhet genom att knyta till sig nya ämnesområden. Utvecklingen är ett naturligt steg för att möta besöksnäringens kunskapsbehov i sin strävan efter att bli både konkurrenskraftig och hållbar.

Från och med 1 februari 2017 drivs centrumet i samverkan mellan Handelshögskolan och de naturvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Konst, historia och kulturvård är några av de ämnesområden som nu knyts närmare verksamheten. Syftet är att det ska bli forskning med fler perspektiv som i sin tur ger ökad kunskapsutveckling inom branschen. Turism är en bred sektor som kan studeras utifrån de flesta discipliner. Genom att vidga verksamheten inom Centrum för turism skapas en mötesplats för bredare diskussioner kring forskning, utbildning, företagande och utveckling som rör turismbranschen.

– För att utvecklingen av svensk och internationell turism ska kunna ske på ett hållbart sätt krävs att vi inte bara fokuserar på turism som motor för ekonomi och sysselsättning. Vi måste också belysa turismen utifrån naturvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga perspektiv, säger John Armbrecht, som är föreståndare för Centrum för turism.

Målet är att Centrum för turism skall utvecklas till ett av Europas mest framstående kunskapscentra inom turism, och verka för en mer konkurrenskraftig, hållbar och kompetent besöksnäring. Centrat är en mötesplats mellan akademi och näringsliv, ideell sektor, politik och samhälle. Syftet är att stimulera kunskapsutveckling inom turismområdet, utveckla nationella och internationella nätverk och initiera nya forskningsprojekt.

– Att utveckla Centrum för turism som ett fakultetsövergripande centrum ger också positiva samverkanseffekter för akademiskt arbete som får ökade möjligheter att utvecklas och förbättrade förutsättning att söka forskningsmedel. Vi välkomnar att företag och organisationer inom turistbranschen tar kontakt med oss om de vill veta vilka samarbetsmöjligheter som finns, fortsätter John Armbrecht.

Om Centrum för turism
Centrum för turism bildades 2007 som ett centrum vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögshögskolan vid Göteborgs universitet och bedriver forskning och utbildning inom turism. Hållbar turism, upplevelsemarknadsföring, kulturturism och evenemang är fyra starka forskningsområden.
I januari 2017 fattade Göteborgs universitet beslut om att göra Centrum för turism till en fakultetsövergripande centrumbildning, med fortsatt placering vid Handelshögskolan. Förutom Handelshögskolan ingår Naturvetenskapliga fakulteten (kulturvård, biologi och miljövetenskaper, marina vetenskaper, geovetenskaper), Humanistiska fakulteten (historia) och Konstnärliga fakulteten (Högskolan för konst och design). Den nya organisationen trädde i kraft den 1 februari.
Göteborg & Co, Turistrådet i Västsverige och Liseberg ingår som externa parter och fler organisationer kommer att bjudas in.
cft.handels.gu.se

För mer information kontakta:
John Armbrecht, föreståndare, Centrum för turism
031-786 51 22, 0706-988868, john.armbrecht@handels.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6 800 studenter, 480 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera