Föreläsning om Grekland, euroområdet och Europeiska centralbankens penningpolitik

Den 4 november hålls årets Félix Neubergh-föreläsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Inbjuden talare är Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institute for International Economic Studies (IIES) vid Stockholms universitet.

Mats Persson kommer att tala på temat:
Greece, the Eurozone and the European Central Bank’s Monetary Policy

Tid: Onsdag 4 november kl 14.15 – 16.00
Plats: SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg

Föreläsningen hålls på engelska.
Media hälsas välkomna

Om Mats Persson
Mats Persson har skrivit boken “Den europeiska skuldkrisen” där han kritiserar de ekonomiska transfereringar som gjorts i syfte att rädda euron sedan skuldkrisen bröt ut 2010. Hans poäng är att euron aldrig var i fara och att transfereringarna primärt har gynnat bankerna och uppmuntrat ett fortsatt skadligt risktagande.
Mats Persson är professor i nationalekonomi vid Institute for International Economic Studies (IIES) vid Stockholms universitet.  Hans huvudsakliga forskningsområden är makroekonomi och offentlig ekonomi. Han disputerade 1979 vid Handelshögskolan i Stockholm och är medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), och priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Om Félix Neuberg-föreläsningen
Félix Neubergh-föreläsningen i Göteborg har hållits varje år sedan 1977. Vartannat år handlar föreläsningen om problem relaterade till bank och finans, vart annat år om arkeologi. Föreläsaren skall vara en internationellt erkänd och prominent person och bland tidigare talare finns exempelvis Gunnar Myrdal, Pehr G Gyllenhammar och Lars Heikensten. Föreläsningen inrättades genom en donation från bankiren Félix Neubergh och hans fru Bertha. Félix Neubergh var född i Göteborg och gav generösa stöd till olika institutioner i staden, särskilt till Göteborgs universitet.

För mer information kontakta:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 8000 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av cirka 150 handelshögskolor i världen som har en EQUIS-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera