Göteborgsforskare i Nature: Klimatmodeller underskattar framtida generationers kostnader

Framtida generationer måste betala mer för våra koldioxidutsläpp än vad regeringar världen över idag räknar med. Klimatmodellerna som uppskattar vad ekonomiska och sociala skador kostar måste förbättras, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och sex andra forskare i den ansedda tidskriften Nature.

De sju forskarna bakom artikeln som tidskriften Nature publicerar i tryck den 10 april (läs online) konstaterar att FN:s klimatpanels rapporter är viktiga för att styra forskningsagendan till klimatfrågor. Men den allra viktigaste funktionen som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har att fylla är att informera det globala politiska samtalet om hur klimatförändringens skadeverkningar bäst hanteras.

Thomas Sterner, expert på styrmedel för att hindra och begränsa växthusgasutsläpp, är samordnande huvudförfattare till den del av FN:s klimatrapport som presenteras på söndag 13 april. 

– Vårt syfte med kommentaren i Nature är att diskutera modeller och analyser som tillåter oss att beräkna en nödvändig miniminivå för koldioxidsskatt. Artikeln kan därmed också komma att stödja Vita Husets försök att höja den så kallade ”social cost of carbon” i USA till 37 dollar per ton. Denna kostnad skall finnas med när amerikanska myndigheter gör beräkningar för framtida investeringar i vägar och energiförsörjning, säger Thomas Sterner.

De sociala kostnaderna för koldioxidutsläpp motsvarar de pengar som sparas när skador från klimatförändringar undviks genom att världens länder genomför en politik som minskar utsläppen av koldioxid.

– I Sverige har vi redan gjort mer än USA nu diskuterar att göra, eftersom vi har en koldioxidsskatt på ca 150 dollar per ton eller 1 krona per kilo koldioxidutsläpp från transporter och energi, säger Thomas Sterner.

Artikeln i Nature har rubriken Improve economic models of climate change. Författarna visar på flera svagheter i dagens främsta klimatmodeller. Trots detta är modellerna av värde menar forskarna, eftersom de ger politiker viss möjlighet att lindra klimatförändringens skadeverkningar.

Men, skriver författarna, forskare inom modellering, naturvetenskap och miljöekonomi måste fortsätta att kliva utanför sina kammare och arbeta tillsammans för att identifiera forskningsluckor och svagheter i syfte att kontinuerligt förbättra sina modeller. Ekonomiska klimatmodeller behöver uppdateras oftare för att vara i fas med nya forskningsresultat. Om så inte sker kommer skador från koldioxidutsläpp fortsätta underskattas och världens politiska vägval kommer frikopplas från de ekonomiska realiteter som klimatförändringen innebär.

Länk: http://www.nature.com/news/global-warming-improve-economic-models-of-climate-change-1.14991

Kontakt:
Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Tel: 0708 163 306, E-post: thomas.sterner@economics.gu.se
Karin Backteman, Forskningskommunikatör, 031 786 25 95, karin.backteman@economics.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 8 300 studenter, 450 anställda, över 180 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 70 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media