Hållbarhetsdag med fokus på kläder för studenterna på Handelshögskolan i Göteborg

I dagens globaliserade värld krävs förståelse och kunskap relaterad till sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Därför ingår undervisning kopplad till hållbar utveckling i alla programutbildningar på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den 24 september arrangeras en obligatorisk temadag för andraårsstudenterna – ”Sustainability Day: Responsibility”.

För att belysa frågan om ansvar har kläder valts som ett specifikt problemområde. Kläder berör alla människor dagligen. Produktionen och konsumtionen av kläder aktualiserar många viktiga ansvars- och hållbarhetsfrågor.

– Hur och var kläder produceras, transporteras, marknadsförs, säljs, bärs och förbrukas berör på ett tydligt sätt de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna i hållbarhetsfrågan, säger Marie Larkö, projektledare för hållbarhetsdagen. Den centrala frågan för temadagen är hur vi bör förhålla oss till och hantera dessa problem i våra roller som medborgare, konsumenter och yrkesverksamma.

Tillsammans med forskare och företrädare från klädindustrin får studenterna reflektera över frågor kring ansvarstagande i klädindustrin. Dessa reflektioner mynnar ut i ca 150 blogginlägg som börjar skrivas under dagen och sedan publiceras löpande på responsibilityday.blogg.gu.se fram till jul.

– Studenternas framtida professionella roller som ekonomer, jurister och beslutsfattare innefattar ett stort ansvar. Vi måste därför rusta dem med kompetens kring de allt svårare moraliska dilemman och komplexa globala utmaningar som vårt samhälle står inför, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har en lång och stark tradition av forskning kring hållbarhet. Studenter har länge haft goda möjligheter att inkludera hållbarhetsinriktade kurser i sin utbildning. Sedan 2013 har detta tagits ett steg längre och ambitionen är att vara den ledande handelshögskolan i Norden inom hållbarhet. I alla program finns kunskapsmål relaterade till hållbarhet i dess breda bemärkelse; ekonomisk, social och ekologisk. Detta ligger i linje med Handelshögskolans mission: To develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Sustainability Day: Responsibility är den andra dagen kring hållbar utveckling i en serie som inleddes med temat Challenges under studentkullens första år och avslutas med temat Solutions när de går sitt tredje år. Motsvarande serie ges även för studenterna som började sin programutbildning i höst.

Sustainability Day: Responsibility - 24 september - Programpunkter i urval:
•    ”Du är vad du köper” - om shopping och identitet med ek dr Cecilia Solér, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
•    Panelsamtal med bl a Sara Winroth, miljöchef och CSR-koordinator på Lindex och Henrik Lindholm, CSR-ansvarig på Nudie Jeans.
•    Studenterna reflekterar och skriver blogginlägg i grupper om fyra.

Hela programmet finns här: www.handels.gu.se/sustainabilityday

Tid: Onsdag 24 september 2014 kl 8.00 – 16.30
Plats: Kajskjul 8, Packhusplatsen 11, Göteborg

Media hälsas välkomna att besöka arrangemanget.

Kontaktinformation:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Tel: 031-786 1247, 0709-22 66 89
maria.norrstrom@handels.gu.se

Marie Larkö, projektledare
Tel: 031-786 44 15, 0709-22 66 88
marie.larko@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 7 200 studenter, 450 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 70 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media