Hur kan designers kunskap användas för social förändring, innovation och affärsutveckling?

17-19 april samlas ca 200 internationella designforskare i Göteborg för den tionde upplagan av konferensen European Academy of Design Conference. Fokus för samtalen är designers kunskap som medel för utveckling. Seminarier varvas med interaktiva workshops där även allmänheten bjuds in att delta

Under tre dagar kommer 200 internationella forskare att träffas för att presentera och diskutera sin pågående designforskning. Temat för årets konferens är: Hur kan designerns kunskap synliggöras, och hur kan den förstås och användas i sammanhang som innovation, affärsutveckling och social förändring? Presentationerna spänner över områden från stickning till ekoteknologi, från konstnärliga interventioner till tjänsteutveckling.

Etablerade forskare
Konferensens Keynote Speakers är bland andra Maria Nyström, professor vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk och Mary Jo Hatch, gästprofessor vid Handelshögskolan. I Making ReSearch in the extremes kommer Maria Nyström att efterlysa en hållbar arkitektur och design som tjänar framtidens utmaningar i en överbefolkad värld.  Mary Jo Hatch kommer att tala om How Art and Design Dissertations Will Craft the Future. Hennes huvudsakliga budskap är att den senaste forskningen om design- och konstnärliga processer kan ge både inspiration och verka som förebild för att öka designens roll för både akademi, näringsliv och organisationsutveckling.

Bygg en lekplats: deltagare och allmänhet aktiveras i interaktiva workshops
Två interaktiva workshops kommer att genomföras inom ramen för konferensen. Den ena Crafting Play:ces - Urban play by co-creation arrangeras av Helena Hansson och Ariana Amacker, doktorander i design vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Genom workshopen kommer doktoranderna att undersöka vad som sker när man för samman designers, slöjdare och brukare i en medskapande process, där nya lekmiljöer och aktiviteter skapas och där hantverket och materialet är gränssnittet för gemensam kunskapsproduktion. Workshopen genomförs i Vasaparken 17-21 april i centrala Göteborg och allmänheten är välkommen att delta lördag och söndag 20-21 april kl 11-15.
Den andra workshopen, Biking the future, arrangeras av studenter på HDKs masterutbildning Business & Design ihop med Lots Design. Workshopen, som är en del av studenternas utbildning, är tänkt att fungera som ett laboratorium för metoder inom designdrivet strategiarbete. Läs mer om Biking the future på http://bikingthefuture.wordpress.com.  Allmänheten är inbjuden att delta 17-19 april kl 11-15. Platsen är Glashuset, Vasagatan 50 (ingång Chalmersgatan).

Förutom workshops kommer konferensen att innehålla Keynote speakers, paper sessions, poster sessions, föreläsningar m.m.

Business & Design Lab, Göteborgs universitet är huvudarrangör för årets konferens. Business & Design Lab är en forskningsenhet mellan HDK och Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Program och konferensinformation:
Programmet i sin helhet finns på www.craftingthefuture.se

Kontakt med forskare:
Helena Hansson, doktorand HDK, 703 747 827, Helena.Hansson@hdk.gu.se
Maria Nyström, professor HDK, 0723-63 39 66, Maria.Nystrom@chalmers.se
Mary Jo Hatch, gästprofessor Handelshögskolan, mjh9d@comm.virginia.edu
 
Vill du ta del av konferensen?
Ett antal platser är reserverade för journalister. Om du vill få tillträde till konferensen, kontakta:
Mina Dennert, projektledare för konferensen, 0709-12 41 01, mina.dennert@hdk.gu.se

Kontakt:
Mina Dennert, projektledare för konferensen, 0709-12 41 01, mina.dennert@hdk.gu.se
Carina Krantz, kommunikatör HDK, 0701-46 39 96, carina.krantz@hdk.gu.se
Johanna Flemström, kommunikatör Handelshögskolan, 031-786 5477, 0733-687520

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera