Juristutbildningens övningsexempel speglar inte samhällets mångfald

I de övningsexempel som används på juristutbildningen i Göteborg är män, nordiska personer, vuxna personer samt personer i mellan och högre klass överrepresenterade jämfört med befolkningen i Sverige. Det visar en normkritisk granskning av utbildningen som för fram behovet av flera konkreta åtgärder för att öka kvaliteten.

− Den normkritiska granskningen är en viktig del i vårt kontinuerliga arbete med att kvalitetssäkra juristutbildningen i Göteborg. Vi är glada att rapporten nu är färdigställd. Slutsatserna i rapporten blir ett värdefullt bidrag till diskussionerna kring vår planerade reform av grundutbildningen, säger Joachim Åhman, universitetslektor och tillträdande prefekt vid Juridiska institutionen.

Juridiska institutionens normkritiska granskning av jurist­utbildningen i Göteborg tillkom sedan Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) i Göteborg genomfört en egen granskning av övningsexemplen för två kurser. Deras granskning visade bland annat en stark överrepresentation av män jämfört med kvinnor.

Institutionen tog initiativ till att granska hela grundutbildningens övningsexempel och hur dessa förhåller sig till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder samt klass/socioekonomisk tillhörighet. Granskningen visar att kvinnor, utomnordiska personer, unga och äldre personer samt personer i lägre klass/socioekonomi är underrepresenterade.

− Andra samhällsgrupper är mer eller mindre osynliggjorda. Det gäller transpersoner, religiösa personer, personer med funktionsnedsättning samt personer från länder utanför västvärlden, personer som är utsatta för rasism och personer som tillhör nationella minoriteter, säger Erik Mägi som forskar med normkritiskt perspektiv och varit projektledare för utredningen.

Dessutom framställs män som mer aktiva, som mer självständiga samt mer i offentlig sfär jämfört med kvinnor. Samtidigt framställs nordiska personer, vuxna personer samt personer i mellan klass/socioekonomi oftare som neutrala. Sammantaget bidrar utbildningens övningsexempel till att upprätthålla föreställningar om ”vita” nordiska och sekulära vuxna (cis)män utan funktionsnedsättningar ur mellan och högre samhällsklasser som norm samt med högre status och större betydelse.

Rapporten diskuterar och för fram förslag på åtgärder för att öka kvaliteten på juristutbildningen i dessa hänseenden. Bland annat handlar det om att anta tydliga målsättningar för mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildningen. Något som välkomnas av advokat Agnes Hammarstrand, partner på Advokatfirman Delphi, utnämnd till Advokaternas advokat 2018 och engagerad i jämställdhet i juristbranschen.

−Att juristutbildningen utvecklas och arbetar aktivt med dessa frågor är värdefullt både för studenter och för oss blivande arbetsgivare. Vår bransch behöver vara en del av utvecklingen och se till att vi både avspeglar verkligheten och påverkar den i en positiv riktning. Det är superviktigt att juristkåren arbetar mot fördomar och stereotyper, säger hon.

Rapporten i digitalt format hittar du här

Kontakt:
Erik Mägi, doktorand i civilrätt, 079 047 27 16, erik.magi@law.gu.se

Joachim Åhman, tillträdande prefekt, 031−786 4434, joachim.ahman@law.gu.se

Agnes Hammarstrand, advokat, 073−083 5070, agnes.hammarstrand@delphi.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media