Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer Handelshögskolans Centrum för Affärssystem med fem miljoner kronor

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tilldelar Centrum för Affärssystem (CFA) fem miljoner kronor för att genomföra en studie av hur svenska organisationer kan konkurrera genom interaktiv visualisering av affärsdata. Forskningsprojektet går under benämningen ”Improving the effectiveness and efficiency of large Swedish firms through Accounting Information Systems (AIS) design and use”.

Projektets frågeställning grundas i att svenska organisationer har en lång tradition av att använda IT, men att de ännu inte till fullo fått ut de fördelar som användningen av avancerad IT kan ge, något som tidigare forskning visat.

-         Vi har identifierat ett behov av mer forskning på området då verksamhetsövergripande systemstöd inte når sin fulla potential i att öka effektiviteten hos de organisationer som använder sig av den, och målet med vårt forskningsprojekt är därför att skapa en ökad förståelse kring hur beslutstöd kan stärka inre och yttre effektivitet i svenska företag, säger Urban Ask, Ek Dr och en av forskarna som deltar i projektet.

Forskningsprojektet kommer att arbeta med en kombination av fallstudier och laboratoriebaserade experiment, och involvera verksamma inom olika typer av organisationer och deras dagliga affärsrelaterade problem.

-         Med Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses forskningsstöd har vi goda möjligheter att ge svenska företagsledare användbar kunskap för ökad effektivitet, avslutar Urban Ask.

Deltagande forskare i projektet ”Improving the effectiveness and efficiency of large Swedish firms through Accounting Information Systems (AIS) design and use”: Urban Ask, Johan Magnusson, Elisabeth Frisk och Krister Bredmar, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

För mer information:
Urban Ask
Universitetslektor, Ek Dr, Centrum för Affärssystem, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 5972
urban.ask@handels.gu.se

Johanna Haglund-Flemström
Kommunikatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 5477, 0733-687520, johanna.flemstrom@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera