Samverkan i fokus när världens miljöekonomer möter praktiker och beslutsfattare i Göteborg

Farliga kemikalier är ett växande problem för både ekosystem och människor och att utforma ett effektivt regelverk en stor utmaning för beslutsfattare. Under den internationella miljöekonomikonferensen WCERE 2018 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet diskuterar miljöminister Karolina Skog framtida styrmedel för kemikalier med internationella forskare och experter. Seminariet är en av 40 programpunkter där olika samhällsaktörer möts.

25-29 juni samlas världens ledande forskare inom miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för att presentera och diskutera ny forskning. Men konferensen syftar också till att skapa en dialog mellan forskare, praktiker och beslutsfattare för att bättre kunna hantera komplexa miljöproblem. Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ser ett växande behov av miljöekonomisk kunskap bland myndigheter och politiker och menar att forskningen spelar en central roll för hanteringen av framtida utmaningar.

 – Vi miljöekonomer kan bidra med analyser och verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringar och andra miljöproblem. Det kan handla om miljöskatter eller nya sätt att underlätta för förnybar energi som är mindre trubbiga och billigare än subventioner, säger Thomas Sterner.

Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen på Havs- och Vattenmyndigheten, håller med om att behovet av tillämpbar forskning är stort.

 – Vi som arbetar med hållbarhetsfrågor på myndigheter tvingas ofta fatta stora beslut i en komplex miljö. Därför är tillgången till faktaunderlag och dialogen med forskare av stor nytta för oss. Det är självklart att vi på Havs- och Vattenmyndigheten deltar i den här typen av arrangemang, säger Anna Jöborn.

Ytterligare exempel på programpunkter under WCERE 2018 där forskare, praktiker och beslutsfattare möts är:

  • Workshops om cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och fiskepolitik med representanter från bland annat Naturvårdsverket och Havs-och Vattenmyndigheten.
  • Paneldiskussion om framtida transporter i en klimatneutral värld med bland andra Volvo Groups hållbarhetschef Niklas Gustafsson.
  • Presentation av Gina McCarthy, chef för det amerikanska naturvårdsverket under Obama, som tar upp angreppet på vetenskapen som en viktig beståndsdel i en politik som försöker riva upp miljöregleringar.
  • Diskussion om hur vi kan hantera hotet om bristande vattenförsörjning i världens storstäder med bland andra Claudine Uwera, alumn från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och numera minister i Rwandas regering.
     

 – Detta är den största och mest globala miljöekonomiska forskarkonferensen någonsin med ovanligt många deltagare från länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Det märks i programmet som har ett tydligt utvecklingsfokus, säger Thomas Sterner.
 

Om WCERE 2018:
Institutionen för nationalekonomi och statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är värd för den sjätte världskonferensen i miljöekonomi, World Congress of Environmental and Resource Economists, WCERE 2018, som äger rum 25-29 juni 2018 på Handelshögskolan, Campus Haga och i Smyrnakyrkans lokaler. Under WCERE 2018 samlas omkring 1500 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen. Tre regionala miljöekonomiföreningar står gemensamt bakom WCERE som hålls vart fjärde år. Utöver konferensen sker en rad kringarrangemang som en workshop för kvinnliga miljöekonomer och doktorandkurser. Följ konferensen på Twitter: @WCERE2018 #WCERE2018. Flera programpunkter kommer att livestreamas. Läs mer på: wcere2018.org
 

Kontakt:
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och ordförande i den lokala kommittén för WCERE 2018
thomas.sterner@economics.gu.se 031-786 1377, 070-816 33 06
 

Marie Andersson
kommunikatör, institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 1349, 076-618 1349
E-post: marie.andersson@economics.gu.se 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media