Tidigare studenter prisas av Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett Visar Jaha, Holtback Group, till Årets unga ekonomalumn och Madeleine Sundell, Frälsningsarmén, till Årets unga juristalumn. Med utmärkelserna vill skolan uppmuntra sina tidigare studenters insatser i arbetslivet och samhället, och ge inspiration till blivande och nuvarande studenter.

Visar Jaha tog sin examen vid Handelshögskolan så sent som i våras. Idag är han ekonomichef vid det Göteborgsbaserade investeringsföretaget Holtback Group. Från uppväxten i Biskopsgården, studierna, konsultjobb, eget företagande och fram till nuvarande jobbet har det gått fort. Nu kan han också lägga utmärkelsen Årets unga ekonomalumn 2013 till sina meriter.

Juryns motivering lyder: ”Från ingenting har han lyckats skapa sig ett enormt nätverk och en topposition inom det västsvenska näringslivet. Han har använt sina kunskaper från Handelshögskolan och kombinerat dessa med entreprenörskap och en stor drivkraft. Han är en talang och en framtida ledare, som genom hela sitt liv visat att man med engagemang och målmedvetenhet kan nå sina mål.”

– Alla kan nå dit de vill. Det viktiga är att man själv har ett mål som man styr mot, oavsett vad andra tycker. Det är roligt att få uppskattning för det man har gjort och jag ska använda priset till att fortsätta utvecklas, säger Visar Jaha när han tagit emot priset.

Madeleine Sundell är barnrättsjurist vid Frälsningsarmén och leder organisationens arbete inom övergreppsfrågor och människohandel. Hon tog sin examen vid Handelshögskolan 2009. Tidigare har hon arbetat i utbildningsprojekt i Afrika och drivit en juridisk byrå med fokus på mänskliga rättigheter.  Nu är hon också Årets unga juristalumn 2013.

Juryns motivering lyder: ”Med juridiken som instrument kämpar hon mot sociala orättvisor och är en röst för de svaga i samhället. Hon använder sin juristutbildning och sitt engagemang för att konkret och långsiktigt förbättra barns rättigheter – på ett sätt som få jurister gör. Hennes uppdrag har präglats av förebyggande och samhällsförändrande insatser. Hon vill aktualisera vikten av att jobba för mänskliga rättigheter med grund i ett värdebaserat ledarskap. Hon är en inspirationskälla för andra jurister att använda sin juristutbildning som ett sätt att förändra världen – inte bara förvalta den.”

– Det som driver mig är alla människor jag mött i världen, deras ansikten och deras livsöden, och att få en möjlighet att lyfta deras liv. Med rätt plattform och rätt verktyg kan man göra nytta. Med min utbildning har jag fått verktygen, säger Madeleine Sundell i samband med prisutdelningen.

Utöver ära och diplom från Handelshögskolan har HHGA, Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening bidragit med resestipendier på vardera 10 000 kr till vinnarna.


För mer information kontakta:
Daniel Karlsson, kommunikatör

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 5477, 0733-687520
daniel.karlsson@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 8 300 studenter, 450 anställda, över 180 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media