Utbildning av kvinnor kan förbättra livsmedelstillgången i Afrika

De afrikanska kvinnorna har en nyckelroll i arbetet med att säkra familjernas livsmedelstillgång. Om utbildningsinsatser i högre grad inriktas på de kvinnliga jordbrukarna kan detta leda till minskad fattigdom och säkrare tillgång på mat. Detta visas i en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som presenteras idag.

Nationalekonomen Simon Wagura Ndiritu har i sin doktorsavhandling studerat genusrelaterade frågor kring jordbruk och hantering av livsmedel i Kenya och Tanzania. Han har hittat stora skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor ofta måste bruka den sämsta jorden och inte använder de mest produktiva jordbruksmetoderna i samma utsträckning som männen. Detta tycks vara ett strukturellt problem som gör att riktade insatser mot kvinnor kan väntas få stora effekter.

– Afrikanska kvinnor har en avgörande roll i jordbruksarbetet, de är ansvariga för familjens tillgång på mat och för hushållsarbetet. Om informationsinsatser i större utsträckning kan inriktas på kvinnorna, kan de förväntas ta till sig modernare och mer effektiva jordbruksmetoder. Det leder i förlängningen till minskad fattigdom och ökad livsmedelstillgång.

Dålig produktivitet och förlorade skördar står för en stor del av bristen på livsmedel i Afrika söder om Sahara. En central aspekt är därför att införa förbättrade jordbruksmetoder, modernare sätt att lagra skördarna och att stärka de kvinnliga jordbrukarna genom kunskap om hela odlings- och lagringsprocessen. En del i detta arbete är att utbilda kompetenta informatörer som har passion för jordbruksfrågor.

– I avhandlingen visas bland annat hur exponeringen av informationsinsatser ökade användandet av moderna lagringsmetoder. Dessa metoder förbättrar livsmedelstillgången över hela året, vilket är särskilt viktigt för de kvinnliga jordbrukarna som bär den tunga bördan med hushållet och familjens mathållning, menar Simon Wagura Ndiritu.

Problemen för kvinnorna förvärras av att de är resurssvaga och har svårt att bekosta den modernare jordbrukstekniken. Därför krävs gemensamma insatser från myndigheter, samhället och biståndsorganisationer för att komma tillrätta med både kunskapsfrågan och tillgång på resurser.

Avhandlingen har genomförts med stöd av Sidas miljöekonomiska kapacitetsuppbyggnadsprogram.

Avhandlingens titel: "Essays on gender issues, Food Security, and Technology Adoption in East Africa".
Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32605

Författare: Simon Wagura Ndiritu

Avhandlingen presenteras den 19 april 2013.

För mer information kontakta:
Simon Wagura, 031-786 46 67, simon.wagura@economics.gu.se
Handledare Katarina Nordblom, 031-786 1338, katarina.nordblom@economics.gu.se

Kommunikatör Daniel Karlsson, daniel.karlsson@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media