Vad vet vi egentligen om möten?

Den 23-24 maj anordnas ett symposium på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med syfte att för första gången samla forskare som inom olika discipliner ägnar sig åt mötesforskning. 50 mötesforskare från 13 länder och ett flertal vetenskapliga discipliner har anmält sig för evenemanget som ordnas av Christoph Haug, Marie Curie-forskare på Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan.

Personalmöten, team meetings, styrelsemöten, beredningsgruppmöten, kick-off -möten, årsmöten, konferenser, projektmöten, de-briefings, strategiworkshops, stakeholder meetings … Möten har blivit en alltmer vanlig del av vårt liv, både på jobbet och i ideella föreningar, men vad vet vi egentligen om möten? Vad avgör om ett möte blir bra eller tråkig? Kan ett möte vara både effektivt och inkluderande? Hur påverkas möten av digitaliseringen och olika teknologier? Vad kan vi lära oss av mötens historiska utveckling under seklen? Vilken roll spelar kroppspråket i möten? Bidrar möten till mer demokrati eller stödjer de bara befintliga hierarkier? Dessa är några av frågorna som kommer att tas upp vid detta första internationella symposium om möten som äger rum på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Gensvaret från kollegorna i hela världen har varit extremt positivt när jag lanserade idén om ett symposium med fokus på möten. Jag trodde vi skulle bli kanske 20 eller 30 forskare som ville ägna tid åt symposiet men inom bara några veckor hade jag en lista med 100 kollegor som var intresserade och uppmuntrade mig att gå vidare med idén, berättar Christoph Haug.

Meningen med symposiet är att få igång en transdisciplinär dialog bland organisationsforskare, sociologer, psykologer, statsvetare, lingvister och kommunikationsforskare och att skapa synergieffekter bland forskare för att förbättra förståelsen om mötens roll i organisationer och hur de fungerar i olika möteskulturer.

– Möten är ju inget nytt fenomen, men medan tidigare forskning brukade titta på olika fenomen som man kan observera i möten, som t. ex. ledarskap, känslor eller beslutsprocesser, så vill den nyare mötesforskningen lägga mer vikt på möten som ett fenomen i sig självt. Det kan t.ex. gälla olika sätt att ordna möten eller hur deltagarna upplever möten som en del av det dagliga arbetet, säger Christoph Haug, som har forskat om möten i tio år och som nu har möjlighet att använda sina forskningsresultat genom att planera detta möte om möten.

– Det är speciellt utmanande att ordna ett möte med mötesforskare eftersom man vet att man blir granskad av experter, säger Christoph Haug, men samtidigt känns det också bra när man vet att deltagarna kommer att uppskatta vissa detaljer som ”vanliga” deltagare kanske inte ens skulle märka.

Mer information om ”The Gothenburg Meeting Science Symposium” på https://kunsido.net/gmss

Inbjudan till frukostmöte dagen efter symposiet
Journalister och mötespraktiker är varmt välkomna till ett informellt frukostmöte med symposiets deltagare.
Plats: Hotel Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg
Tid: Torsdag, 25 maj, kl 9:00
Anmälan: Senast 14 maj
Kontakt: Christoph Haug, haug@gu.se eller 031-786-4798

Gothenburg Research Institute (GRI) är Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. Här har Handelshögskolans forskare möjlighet att arbeta i programform med forskningsprojekt med hög näringslivs- och samhällsrelevans.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6 800 studenter, 480 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera