Världskonferens om turism i kust- och marina miljöer fokuserar på globala utmaningar och lokala lösningar

Göteborg 13 – 16 juni 2017

Utmaningarna inom den kustnära och marina turismen är ofta av en global karaktär, särskilt när det handlar om hållbar utveckling och förvaltningen av ekosystemtjänster. Lösningarna, som till exempel planering, strategier, innovation och utveckling, är däremot ofta lokala. De påverkar samhällen och företag och kan ge möjligheter om man kan koppla det lokala till det globala.

Till 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism kommer internationell spetskompetens för att presentera sin forskning inom dessa områden. Även studenter och branschfolk från hela världen medverkar. Exempel på programpunkter (konferensen hålls på engelska):

  • Innovation and Coastal and Marine Tourism (paneldiskussion 13 juni)
  • Environmental Sustainability and the Future of the Cruise Tourism (13 juni)
  • Do not go gentle into that good night – no way! Surfing as a lifestyle choice for older age groups (13 juni)
  • Meet the regional tourism actors! (Svenska, lokala företag berättar om sina projektidéer, 14 juni)
  • Ocean Business and Ocean Investment opportunities in West Sweden and South Africa (workshop där två marina kluster från olika kontinenter för första gången inleder ett samarbete. Det marina klustret i Västsverige är en succé och nu påbörjar man ett samarbete med Sydafrika. 14 juni)
  • Scandinavian National Parks moving from the mountain to the coast – is the management designed to handle the visitation pressure and the tourism industry interests? (14 juni)
  • Long-term impacts of tourism development projects in coastal community contexts (15 juni)
  • A Taste of Coastal Place. Developing food festivals to meet coastal tourists’ demands (15 juni)
  • Planning for climate change in coastal tourism destinations: the influences of transportation, taxes, beach access and beach width on Outer Banks tourism (North Carolina, USA) (15 juni)

Se hela programmet här  

Om The 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism
Tid: 13 - 16 juni 2017
Plats: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg
Deltagare: Ca 100 stycken, representerar 29 länder spridda över samtliga kontinenter.
Läs mer 

Media hälsas välkomna. Anmäl ert deltagande till maria.norrstrom@handels.gu.se

Konferensen arrangeras av Centrum för turism, ett tvärvetenskapligt forskningscentra med hemvist på Handelshögskolan. Hållbar turism, upplevelsemarknadsföring, kulturturism och evenemang är fyra starka forskningsområden.

Mer information:
John Armbrecht, föreståndare, Centrum för turism
031-786 51 22, 0706-988868, john.armbrecht@handels.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6 800 studenter, 480 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera