Handskmakar'n expandrar i Finland

Handskmakar´n expandrar i Finland - Förvärvar tre butiker och etablerar två nya Handskmakar'ns helägda finska dotterbolag Navara förvärvar rörelsen i tre företag med totalt tre butiker i Finland. Butikerna är belägna i städer cirka 45 mil nordost om Helsingfors, två i Kuopio (med cirka 90.000 innevånare) och en i Joensuu (med cirka 50.000 innevånare). Tillsammans omsätter butikerna enligt senaste årsbokslutet motsvarande 8,0 miljoner kronor på försäljning av accessoarer. En goodwillpost om cirka 1,4 Mkr uppstår genom förvärvet. Butikerna kommer att drivas under namnet Navara och tillträdesdag är 1999-11- 01. Under oktober har dessutom en Navarabutik etablerats i köpcentrat Jumbo i närheten av Helsingfors flygplats. Ytterligare en Navarabutik har etablerats i Lappeenranta (med cirka 60.000 innevånare), cirka 20 mil öster om Helsingfors, nära gränsen mot Ryssland. Under 1999 beräknas inte ovanstående förvärv och nyetableringar ge några resultateffekter, men en positiv resultatpåverkan förväntas från och med år 2000. Förvärvet och nyetableringarna är ett led i Handskmakar'ns planerade expansion i Finland. Totalt uppgår butiksbeståndet i Finland till tolv butiker per 1999-11-01, varav sju butiker finns i Helsingforsområdet. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, kontakta: Per Thelin, verkställande direktör, Handskmakar´n, 019-21 93 00 eller 070-546 41 65 Handskmakar'n driver accessoarkedjorna Handskmakar'n i Sverige, Navara i Finland och H.P. Hagen i Norge. Handskmakar'n är Sveriges enda rikstäckande kedja för accessoarer med 75 butiker, vilket bedöms utgöra 25 procent av samtliga renodlade accessoarbutikerna i Sverige. Koncernens verksamhet i Finland omfattar sju butiker i Helsingfors och fem i övriga Finland vilket ger en marknadsandel på åtta procent. Verksamheten i Norge omfattar tolv butiker i Oslo motsvarande en marknadsandel på åtta procent. Handskmakar'ns produktsortiment indelas i fem produktområden: väskor, handskar, småläder, reseeffekter samt övriga produkter. I Sverige marknadsförs Handskmakar'ns sortiment i stor utsträckning under egna varumärken - främst de fyra strategiska varumärkena Vezzano, Ann Nichols, Matchtown och Travel - samt under välkända externa varumärken som Björn Borg, Samsonite, Carlton och Esprit. I Finland och Norge sker försäljningen under externa varumärken. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00530/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar