Fortsatt topplacering i U-Multirank universitetsranking

Hanken har rankats bland de tio bästa universiteten globalt och bäst i Norden på forskning och publikationssamarbete i U-Multirank universitetsrankingen.

U-Multirank har utvidgat sin ranking från 1300 läroinrättningar till att omfatta hela 1600 universitet i världen. Trots den hårda konkurrensen placerar sig Hanken fortsättningsvis i den absoluta toppen bland många namnstarka universitet i 95 länder.

- Rankingresultatet ger en fin erkänsla för Hankens forskning, som fortsättningsvis håller en hög internationell nivå, då vi för tredje året i rad placerar oss bland de tio bästa, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

- Bland de tio bästa på listan gällande toppciterade publikationer, finns endast tre europeiska universitet. Det visar att vi lyckats väl i vårt arbete att uppmuntra våra forskare att publicera i internationella topptidskrifter och att samarbeta internationellt, säger Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning.

U-Multirank jämför 1600 universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Rankingen innefattar 10 olika resultatlistor som listar de bästa universiteten enligt olika U-Multirank indikatorer. Hanken klarar sig utmärkt i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal och andel privat finansiering.

U-Multirank är den första globala rankingen som erbjuder en heltäckande bild över diversiteten i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen.

Läs mer om rankingen på U-Multiranks webbsida.

Tilläggsinformation ges av:

Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

Om oss

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är högt ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 13 000 alumner som arbetar i över 65 olika länder. Vid våra enheter i Helsingfors och Vasa möter du studenter från hela världen.

Prenumerera