Hans Andersson utvecklar världens första återvinningsprocess av LCD-skärmar

Hans Andersson Metal har tillsammans med Swedish LCD Center tagit fram en unik process för återvinning av LCD-skärmar. Återvinningsprocessen är den första i världen i sitt slag och kommer att revolutionera sättet vi tar hand om uttjänta
platt-TV och dataskärmar i framtiden.

Swedish LCD Center i Borlänge, ett branschforskningsinstitut inom displayområdet och Hans Andersson Metal, en av de ledande aktörerna i Norden inom järn- och metallåtervinning, är först i världen med att utveckla en återvinningsprocess för LCD-skärmarnas displayer. Tidigare har merparten gått till förbränning, vilket påverkar miljön negativt.

- Den snabba tekniska utvecklingen har förkortat livslängden på platt-TV och datamonitorer, vilket betyder att det snart kommer strömma in uttjänta LCD-skärmar till landets soptippar.
Med den nya tekniken kan vi återvinna och bevara värdet i displayen och förädla den till nya produkter, säger Kenny Ranerup, VD för Swedish LCD Center.

LCD, Liquid Crystal Display, är den vanligaste elektroniken i bildskärmar som platt-TV och datamonitorer idag. Om utvecklingen fortsätter i samma takt beräknas 25 miljoner kvadratmeter LCD-skärmar att skrotas bara i Europa varje år kring år 2020. Det motsvarar en yta av cirka 3 500 fotbollsplaner.

- Vi är i Sverige bland de bästa i världen på att återvinna elektronik. Med hjälp av den nya tekniken för LCD-återvinning kan vi med förhållandevis låg energiförbrukning få hög utväxling på materialet, både för småskalig och storskalig produktion, säger Göran Lundholm, affärsutvecklare på Hans Andersson Metal.

En LCD-display består bland annat av polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt och flytande kristall. Den nya återvinningsprocessen delar upp displayen i komponenter som istället kan användas i tillverkningen av solglasögon, eller nya displayer i telefoner, miniräknare och termometrar.

Samarbetet mellan Hans Andersson Metal och Swedish LCD Center startade vid årsskiftet. Hans Andersson Metals främsta uppgift har varit att anpassa återvinningsprocessen från laboratorienivå till industriell skala. Tekniken kommer att börja användas fullt ut i början av nästa år.

Prenumerera

Dokument & länkar