Allåtervinning öppnar ny miljöanpassad återvinningsanläggning för återvinning och metallskrot i Bromma

Ett av Stockholms ledande specialistföretag inom metallåtervinning, Allåtervinning AB, står bakom en storsatsning som bland annat omfattar en ny återvinningsanläggning i Bromma. Anläggningen är miljöanpassad och är nu fullt driftsatt. Företaget köper järn- och metallskrot från både privatpersoner och företag.

Gynnsamt för miljö och människa – nu får alla betalt för att återvinna

Sedan 2008 finns Allåtervinning AB etablerade i Lunda industriområde, Spånga. Efterfrågan på återvinning av skrot och metall har ökat de senaste åren. Det har medfört att Allåtervinning AB sedan en tid tillbaka mött en ökad efterfrågan, varför man undersökt möjligheterna att öppna ytterligare en anläggning i centrala Stockholm. Valet föll till slut på Ulvsunda industriområde i Bromma.

Den nya anläggningen är 1000 m² inomhus. Kunderna kör in, väger och sorterar metaller i märkta behållare. Efter sortering fraktas metallerna till diverse smältverk för återvinning. Genom processen förädlas metallerna till återanvändning istället för att bli en farlig miljöbelastning. Ett gynnsamt alternativ för människor att återvinna sitt skrot och samtidigt få betalt för det.

- Den nya anläggningen kommer att bidra till en mer lönsam återvinning - både för våra kunder och för oss. Genom att kunderna får betalt för att återvinna blir vi alla vinnare, vi säkrar dessutom en minimal belastning på miljön. När all vår kunniga personal delar med sig av vår höga materialkunskap möjliggörs ökade miljövinster och effektivitet i våra återvinningstjänster, säger Caroline Nilsson, VD Allåtervinning AB.

Storskalig återvinning kan ha en mycket positiv effekt på miljön om man hanterar den rätt. Valet av samarbetspartner är då avgörande för att säkra metallens väg till återvinning och förädling på ett sätt som säkrar minimal belastning på miljön.

Allåtervinning AB

Företaget är verksam inom återvinning av metaller sedan 1980 och har idag 11 anställda. 2006 slogs Allåtervinning AB samman med Ströms Skrot AB. Sedan 2008 är Allåtervinning AB en del av Hans Andersson Recycling AB, www.hansandersson.se, med kontakter inom med en stark position på den Nordiska marknaden.

Allåtervinning AB arbetar enligt ISO standarderna för kvalitet och miljö och är ISO certifierade sedan 2010.

För frågor och mer information, kontakta Caroline Nilsson, VD på telefon 08-445 76 50,

e-post: caroline@allatervinning.se och besök gärna www.allatervinning.se

Adress: Ekbacksvägen 24 i Ulvsunda industriområde och sedan tidigare Finspångsgatan 36 i Lunda industriområde

Taggar:

Om oss

Hans Andersson Recycling är ett serviceföretag inom återvinning. Vi samlar in, hanterar och återvinner material som förädlas till råvara på våra 20 anläggningar runt om i Sverige och Finland. Totalt hanterar vi ca 800 000 ton återvinningsmaterial vilket gör oss till en av de största aktörerna på den svenska marknaden. Vi tar hand om allt avfall oavsett om det gäller returpapper, plast, metaller, returträ, farligt avfall eller annat avfall. Vi hittar alltid en lösning som passar alla företag och lägger stor vikt vid att göra återvinningen så enkel som möjlig och att så mycket som möjligt återvinns. Hans Andersson Recycling ingår i företagsgruppen Hans Andersson Holding som omsätter 2 300 MSEK och sysselsätter 500 personer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar