Kvicksilver i lampor allvarligt hot mot både miljö och människa – oxidationsprocess framtidens räddning

De senaste åren har återvinningen av elektronik mångdubblats, däribland lysrör och lågenergilampor, skriver El-kretsen. El-kretsen samlar in Sveriges alla lampor för att skicka dem till Nordic Recyclings anläggning i Hovmantorp. Genom en unik miljövänlig process återvinner Nordic Recycling AB alla typer av lampor. Sedan en vecka tillbaka är Hans Andersson Group nya ägare av Nordic Recycling.

Återvinningsteknik med dokumenterat högsta återvinningsresultat

Lyspulvret i lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljön och människors hälsa.

Nordic Recyclings miljövänliga återvinning baseras på oxidation av kvicksilver för att undvika avdunstning. Den patentsökta oxidationsprocessen innebär att Nordic Recycling kan utvinna 99,8% av kvicksilvret och nästan alla delar i lamporna för återanvändning i nya produkter. Oxidationen är överlägsen den torra återvinningsprocessen på grund av att den är lämplig för alla typer av lampor, medför låg emission av kvicksilver och resulterar i en minimal avdunstning av kvicksilver i naturen. Ingen känd miljöriktig och av arbetsmiljöverket godkänd återvinningsteknik kan uppvisa motsvarande höga återvinningsresultat.

- Genom förvärvet av Nordic Recycling får Hans Andersson Group tillgång till en patentsökt process för omhändertagande av kvicksilver i såväl lågenergilampor och lysrör som LCD TV och monitorer. Dessa produkter, innehållande kvicksilver, omhändertas idag i Hovmantorp på en mycket miljövänligt sätt. Hans Andersson Group kommer fortsättningsvis att processa lågenergilampor i Hovmantorp, men vi vill också komplettera med LCD samt utveckla tekniken för att få så högvärdiga slutprodukter som möjligt, säger Bengt Andersson en av Hans Andersson Groups ägare.

Hans Andersson Group ny ägare av Nordic Recycling

Nordic Recycling har ensamrätt i flera länder att använda oxiderande processer för stabilisering av tungmetaller vid miljöriktig återvinning av konsumentprodukter som innehåller farliga ämnen. Företaget har som avsikt att expandera mot såväl nya marknader i norra Europa som återvinning av nya produktområden, t. ex. effektiv återvinning av platt-TV.

För att Nordic Recycling ska kunna expandera effektivt har ett samarbete med Hans Andersson Group AB inletts.

- Hans Andersson Group har mångårig erfarenhet av separering, hantering och försäljning av materialfraktioner. De har dessutom en internationellt etablerad sfär med lokal förankring. Ett samarbete oss emellan förväntas ge en kraftig utvecklingsmöjlighet och ökad lönsamhet för båda bolagen. Jag ser fram emot att effektivt etablera svensk miljöteknik på en internationell arena tillsammans med Hans Andersson Group, fortsätter Per Christoffersson.

Johan Berggren, koncernchef Hans Andersson Group AB

031-756 70 02, 0705-42 66 34

johan.berggren@hansandersson.se

Fakta Hans Andersson Group AB

Hans Andersson Group är ett andra generationens miljöföretag vars affärsidé är att leda utvecklingen inom miljöriktig återvinning och internationell handel med papper, plast, kemikalier och metaller. Koncernen sysselsätter 500 personer och omsätter 2 000 MSEK.

Fakta Nordic Recycling

Nordic Recycling AB är ett expansivt återvinningsföretag som etablerats på teknik som utvecklats med mångårig kompetens kring hantering av tungmetaller. Företaget sysselsätter 15 personer och omsätter 20 MSEK.

Taggar:

Om oss

Hans Andersson Recycling är ett serviceföretag inom återvinning. Vi samlar in, hanterar och återvinner material som förädlas till råvara på våra 20 anläggningar runt om i Sverige och Finland. Totalt hanterar vi ca 800 000 ton återvinningsmaterial vilket gör oss till en av de största aktörerna på den svenska marknaden. Vi tar hand om allt avfall oavsett om det gäller returpapper, plast, metaller, returträ, farligt avfall eller annat avfall. Vi hittar alltid en lösning som passar alla företag och lägger stor vikt vid att göra återvinningen så enkel som möjlig och att så mycket som möjligt återvinns. Hans Andersson Recycling ingår i företagsgruppen Hans Andersson Holding som omsätter 2 300 MSEK och sysselsätter 500 personer.

Dokument & länkar