EP Access: Hansa Medical - Ides erhåller särläkemedelsstatus

Under kvartalet ökade bolagets intäkter till SEKm 0,5 (0,3), genererat av royalty-intäkter från Axis-Shield gällande diagnostikmetoden HBP-analys. Dock ökade även bolagets rörelsekostnader till SEKm 23,0 (6,2). Efter rapporten justerar vi ner vårt försäljningsestimat med SEKm 1 drivet av lägre royalty intäkt från Axis-Shield. Vi justerar även ner utvecklingskostnaderna under 2015E med SEKm 3, drivet av kostnadseffektiva åtgärder under kvartalet.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/ides-erhaller-sarlakemedelsstatus/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.

Prenumerera