Hansa Medical beviljas patent i Europa för diagnostikmetoden HMD-301

Hansa Medical, ett bioteknikbolag fokuserat på utveckling av innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder inom inflammatoriska sjukdomar, meddelar att den europeiska patentmyndigheten (EPO), har beviljat ett nytt patent avseende produktkandidaten HMD-301.

Det godkända patentet, EP 2129391 B1, omfattar metoder för kvantifiering av proteinet Heparin Binding Protein, HBP, i till exempel blodprov från patienter, samt hur dessa nivåer av HBP korrelerar till patienters risk att utveckla svår sepsis.

HMD-301 är Hansa Medicals diagnostikmetod för kvantifiering av HBP, vilken utvecklas i samarbete med brittisk-norska diagnostikbolaget Axis-Shield Diagnostics Ltd., primärt för tidig identifiering och diagnostik av patienter som riskerar att utveckla det livshotande tillståndet svår sepsis. En omfattande klinisk multicenterstudie har genomförts i Sverige och USA och resultaten från denna studie utvärderas för närvarande.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom NXT2B AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar