Hansa Medical presenterar vid The Oppenheimer 27th Annual Healthcare Conference

Hansa Medical kommer att presentera vid The Oppenheimer 27th Annual Healthcare Conference den 21 mars i New York City. VD Göran Arvidson kommer att presentera bolaget klockan 8:35 EST (14:35 CET).


Presentationer kommer att kunna följas live via en audiocast tillgänglig via Hansa Medicals websida (www.hansamedical.com) samt via följande länk: https://www.veracast.com/webcasts/opco/healthcare2017/33101593658.cfm 

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 08:00 CET.

For further information, please contact:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB (publ)
Mobil: +46 70 717 5477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i klinisk utvecklingsfas, med potentiell användning inom transplantation samt behandling av ovanliga autoimmuna sjukdomar. Ytterligare projekt är fokuserade på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer, samt HBP, en diagnostisk biomarkör för prediktion av svår sepsis vid akutmottagningar som idag finns på marknaden. Företaget är baserat i Lund, Sverige. Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.