Redeye: Analysuppdatering av Hansa Medical

Tidigare i veckan meddelades att preliminära resultat från sju patienter i Highdes-studien kommer att inkluderas i en vetenskaplig presentation i april. Vi ger vår syn på nyheten samt summerar kvartalet som har gått. Läs mer och ladda ned analysen av Mathias Spinnars på: https://goo.gl/fXUkpF

Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. http://beta.redeye.se/     

Om oss

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.

Prenumerera