Redeye: Hansa Medical - Positiva indikationer inför Highdes

Vi går bl.a. igenom uppföljningsresultaten från fas II i USA. De pekar i rätt riktning och återspeglar sig positivt inför Highdes-data, vilket gör att vi höjer sannolikheten till goda resultat. Nytt motiverat värde är 275 (210) kronor per aktie.

Läs mer och ladda ned analysen av Mathias Spinnars på: https://goo.gl/hH7DNn 

Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. http://beta.redeye.se/     

Om oss

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlingspotential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.

Prenumerera