Penser Access: Hanza Holding - Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat på SEKm 440. Den organiska tillväxten uppgick till något över 7% medan rörelsemarginalen landade på imponerande 4,2% (2,4%). Bolagets ledning fortsätter därmed att leverera det som utlovat​s. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt och att rörelsemarginalen succes​sivt fortsätter att  röra sig mot bolagets finansiella mål om 5%. Vi kvarstår vid bedömningen att kurspotentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1-2ZgQTpIS8nuPVnBCRZtibtg5NmGRdyw/view?usp=sharing
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera