Penser Access: Hanza Holding - Expansionsfasen har börjat

Med Q1’18 bakom oss har Hanza inlett sin nya fas, expansionsfasen, med kraft. Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på SEKm 438,6 (350), vilket var i linje med vårt estimat på SEKm 440. Den organiska tillväxten uppgick till något över 7% medan rörelsemarginalen landade på imponerande 4,2% (2,4%). Bolagets ledning fortsätter därmed att leverera det som utlovat​s. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt och att rörelsemarginalen succes​sivt fortsätter att  röra sig mot bolagets finansiella mål om 5%. Vi kvarstår vid bedömningen att kurspotentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1-2ZgQTpIS8nuPVnBCRZtibtg5NmGRdyw/view?usp=sharing
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för sina kunder genom att erbjuda kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Företaget är närvarande i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industriella företag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defence.

Prenumerera