Penser Access: Hanza Holding - Fokus på lönsamhet, expansion och tillväxt

För det fjärde kvartalet redovisar Hanza en nettoomsättning på SEKm 358 (329) vilket motsvarar en tillväxt på 9% mot Q4-16, exakt i linje med våra estimat. Tillväxten för helåret 2017 uppgick till 7,2% trots omstruktureringar, förflyttningar av fabriker samt stängningskostnader. Lönsamheten har samtidigt fortsatt att förbättrats successivt där vi räknar med att den rör sig på sikt mot bolagets långsiktiga finansiella mål om 5% EBIT-marginal. Efter kvartalets utgång har Hanza förvärvat Wermland Mechanics till en enligt oss attraktiv multipel givet bolagets tillväxttakt och marginalhistorik. Förvärvet är även ett tydligt steg in i fas III där bolaget nu fokuserar på lönsamhet, expansion och tillväxt. Vi kvarstår vid vår bedömnings att kurspotentialen i aktien är hög till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1RT64TmRV76lOFL-EQZzwVxM7D67eQhIQ/view?usp=sharing
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för sina kunder genom att erbjuda kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Företaget är närvarande i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industriella företag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defence.

Prenumerera