Citykross utmanar begreppet jord

När vanlig jord belastas av trafik från fordon och människor kompakteras den. Resultatet blir att porositeten minskar och att växternas rötter inte kan andas. Därför lanserar Hasselfors Garden nyheten Citykross med biokol. En icke kompakterbar jord för levande växter i tuff citymiljö.

Den främsta fördelen med Citykross är att den naturligt skapar en stabil struktur som inte kompakteras. Citykross är en blandning av krossad sten, biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det är som en skelettjord i miniformat där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna.

Biokolet är finfördelat och täcker krossets ytor. Det samlar näringsämnen ifrån markvätskan som växterna kan utnyttja. Biokolet har även en positiv inverkan på mikroorganismernas etablering och gynnar tillväxt av mykorrhiza. Grönkomposten innehåller växtnäring som frigörs långsamt och främjar etableringen av växterna tack vare det aktiva mikrolivet.

Citykross har fler klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbäddarna ta emot regnvatten som renas av biokolet och förs vidare ner i växtbädden. Biokolet är stabilt och fungerar som kolsänka. Med grönkompost återförs växtnäring. Kross är ett bra alternativ till naturgrus som på många platser inte längre är tillåten att utvinna eftersom det ska bevaras för framtiden.

Citykross är en produkt som vid första anblick inte ser ut som jord eftersom den är så grov. Citykross kan användas för nyanläggning av alla typer av växtbäddar men även för renovering. Björn Embrén, trädspecialist hos Stockholms stad har testat blandningen i planteringar med perenner, buskar och träd men även till gräsytor med förvånande bra resultat. Med Citykross är det slut på täta, kompakterade växtbäddar där rötterna inte får luft.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Karin Fagerström-Barker, karin.barker@hasselforsgarden.se, 070-289 89 33
Ann-Sofi Magnusson, ann-sofi.magnusson@hasselforsgarden.se, 019-7614235

Om Hasselfors Garden
Kekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster, yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket. Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.

Om oss

Om Hasselfors GardenKekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster, yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket. Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.http://www.hasselforsgarden.se/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia