Ge blommorna en ekologisk sommar med Eko U-jord!

Hasselfors Gardens nya Eko U-jord gör det möjligt att odla sommarblommorna ekologiskt och mer hållbart än tidigare. Jorden är både KRAV-märkt och särskilt lämplig för stora krukor, urnor och odlingskärl utomhus eftersom den är välgödslad och vattenhållande. Det är den välkända U-jorden som nu även finns i en ekologisk tappning.

Ökat fokus på ekologisk odling och större miljömedvetenhet ligger bakom Hasselfors Gardens nya ekologiska produkter. Att odla ekologisk är rätt i tiden och nu finns möjligheten att även ge sommarblommorna en ekologisk sommar! Hasselfors Gardens Naturgödslade U-jord som fört en lite undanskymd tillvaro har nu blivit KRAV-certifierad, fått ett eget emballage och bytt namn till EKO U-jord.

Numera efterfrågas KRAV-märkt jord för hela trädgården, inte bara för att odla ätbart. KRAV-märket är så välkänt och starkt att det även behövs på jord. Märkningen innebär i praktiken att produktens råvaror och tillverkningsprocess kontrollerats och följts upp mot KRAV’s omfattande regelverk. Det krävs en miljömedvetenhet genom hela kedjan och det räcker inte bara att använda de rätta råvarorna; energiförbrukning, arbetsförhållanden, resurseffektiva förpackningar och en lång rad punkter följs upp för att få producera KRAV-certifierat. Det är långt mer djupgående krav än att bara gödsla med naturgödsel.

Eko U-jord är bra till stora krukor, urnor och odlingskärl utomhus, jord i krukor utomhus ställs inför utmaningen med uttorkning och övervattning. Eko U-jord har en struktur som klara sommaren alla väder. Jorden är näringsrik och förser växterna med näring under lång tid. Jorden är inte bara fantastiskt bra till sommarblommor den är även utmärkt för odling av näringskrävande grönsaker t ex tomater, gurka och paprika som odlas i krukor.

Hasselfors Garden EKO U-jord säljs i 50l och storsäck. Rek. cirkapris 110 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Karin Fagerström-Barker, karin.barker@hasselforsgarden.se, 070-289 89 33
Ann-Sofi Magnusson, ann-sofi.magnusson@hasselforsgarden.se, 019-7614235

Om Hasselfors Garden
Kekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster, yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket. Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.

Om oss

Om Hasselfors GardenKekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster, yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket. Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.http://www.hasselforsgarden.se/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar