Hästnäringen i Sverige och Norge inleder samarbete inom veterinärområdet.

Från och med den 1 november 2007 tar Norsk Rikstoto över ansvaret för Bjerke Djursjukhus, under lång tid Norges ledande Hästsjukhus. Verksamheten kommer att drivas inom ramen för ett nybildat bolag, Rikstotoklinikken Bjerke AS, som ägs av Norsk Rikstoto.

- Vi har tittat mycket på Sverige och är imponerade över den rikstäckande hästsjukvård och den samlade kompetens som finns inom ATG Hästklinikerna AB, säger Harald Dørum, VD för Norsk Rikstoto. Förhoppningsvis blir Norsk Rikstoto en katalysator för att utveckla norsk hästsjukvård på precis samma sätt som ATG lett utvecklingen på hästveterinärområdet i Sverige. Vi börjar nu med att etablera en rikstotoklinik på Bjerke och framtiden får utvisa om det finns anledning att expandera verksamheten till fler orter.

ATG Hästklinikerna AB och Norsk Rikstoto har träffat överenskommelse om samarbete gällande drift och utveckling av Rikstotoklinikken Bjerke och samarbete gällande kunskapsutveckling inom hästmedicin. Per Johansson, VD för ATG Hästklinikerna AB, har utsetts till VD, för en period om två år, även för Rikstotoklinikken Bjerke.

- Jag ser stora möjligheter med detta samarbete men också att det kan vara ett första steg mot en närmare samverkan mellan våra länder även på andra områden inom hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD för Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) och ordförande i ATG Hästklinikerna AB. Tillsammans kan vi skapa ytterligare resurser för att stärka kunskapsutvecklingen inom såväl det veterinärmedicinska området som hästnäringen i sin helhet.

- Synen på hästen, på hästsport och hästmedicin är likartad mellan länderna, vilket gör att det finns goda förutsättningar för att gemensamt utveckla kunskap och kompetens i ett nära samspel mellan våra verksamheter, säger Per Johansson, VD för ATG Hästklinikerna AB och Rikstotoklinikken Bjerke AS.

Prenumerera