Beräknat substansvärde per aktie 31 juli 2011: 27,70 kr

 

Det totala substansvärdet minskade med 0,3 % under juli

Juni månads beräknade substansvärde per aktie justeras upp 0,2 % från 27,76 till 27,82 beroende på att numera bekräftade värden inkommit från investeringsfonderna

Beräknat substansvärde per den 31 juli: 27,70 kr per aktie (30 juni: 27,80 kr per aktie)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 335,8 mkr (30 juni: 336,8 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 kl. 15.00

 

 

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar